Oslo

Hotel: Scandic Holberg Hotel

Latest Tour: August 28 - September 16, September 21 - October 7

Regular Trip: March / May / June / September / November / December